Depression

Depression kallas ibland för en folksjukdom, eftersom ca 1/3 av alla människor någon gång i livet blir deprimerade. Precis som med oro och rädsla är perioder av nedstämdhet och ledsenhet en del av livet. Det finns ingen exakt gräns mellan vanlig nedstämdhet och depression. Om du har svårt att se bortom ditt humör och märker att dina vardagliga sysslor blivit rejält påverkade under en längre tid, kan du vara deprimerad.

En depression innebär att du under mer än två veckor i sträck känt dig ordentligt nedstämd, i stort sett hela tiden, eller att sådant du vanligtvis tycker om att göra inte alls känns roligt längre. Det är vanligt med sömnproblem och förändrad aptit. Många deprimerade känner sig svaga och trötta även om de sover hyfsat. Koncentrationsproblem kan också vara en del av depressionen. Självbilden förändras ofta, och den som är deprimerad känner sig oduglig och värdelös. Många blir mer passiva och drar sig undan från andra, medan andra försöker fly från känslorna genom att aktivera sig mer än vanligt, t.ex. genom att arbeta mer. Självmordstankar och tankar om att det vore bättre att dö är inte heller ovanligt, även om många undviker att tala om dem. Känner du igen dig i flera av dessa symptom kan du lida av en depression.

Lyckligtvis blir många deprimerade hjälpta av KBT och ACT, som båda är behandlingar med vetenskapligt stöd vid depression. Varje behandling inleds med en individuell analys av hur din depression fungerar, som sedan ligger till grund för behandlingen. Vi undersöker vad som utlöst din nedstämdhet, och vad som verkar hålla igång depressionssymptomen. Vår utgångspunkt är att depression är en pågående process som går att påverka. 

Analysen visar ofta att en deprimerad person gör en hel del saker som kanske lindrar symptomen på kort sikt, men som på lång sikt gör att man tappar kontakt med delar av livet som är viktiga för en. Ett typiskt exempel är att en deprimerad person, som känner sig som en belastning för andra, drar sig undan från sociala kontakter. Men att sitta ensam ofta leder inte till att hon känner sig bättre i det långa loppet, tvärtom förlorar hon värdefulla relationer till andra och får mer tid att gräva ned sig i negativa tankar om sig själv. 

Behandlingen går ut på att hitta tillbaka till det som gör ditt liv värt att leva. Vi arbetar både med något som kallas beteendeaktivering, vilket innebär att gradvis börja göra saker som ger dig en upplevelse av glädje eller meningsfullhet, och med att tydliggöra vad som är viktigt för dig i ett längre livsperspektiv. Det är också viktigt att arbeta med förmågan att kunna uppleva negativa känslor, utan att låta dem styra vad du väljer att göra.