Fobier

En fobi är en stark rädsla för något som egentligen inte är väldigt farligt, eller till och med ofarligt. Vanligtvis ser man till att i möjligaste mån undvika det man är rädd för, vilket bidrar till att hålla igång rädslan när man till slut konfronteras med den fobiska situationen. Även om man egentligen vet att det inte finns anledning att reagera med panik inför det man är rädd för, kan man inte styra sin reaktion. Kroppen har lärt sig att slå på sitt "alarm" i den fobiska situationen. Man kan ha fobi för i stort sett vad som helst, men vissa fobier är vanligare än andra. Djur- eller insektsfobi (t.ex. spindlar, ormar, getingar, hundar), höjdfobi, klaustrofobi (rädsla för instängda utrymmen), flygfobi, sprutfobi och blodfobi är några av de vanligaste fobierna. 

Det är också vanligt med agorafobi, rädsla för att vistas på öppna platser, men då har man vanligtvis också paniksyndrom. Om du är rädd eller ängslig i sociala situationer, läs vidare här. Om du är rädd för att drabbas av sjukdom, läs vidare här.

Varje behandling inleds med en individuell analys av din fobi. Den behandlingsmetod som är överlägset mest effektiv vid fobier är exponering. Genom att gradvis och på ett kontrollerat sätt utsätta sig för det man har fobi för, och minska undvikanden i vardagen, lär sig kroppen att inte reagera med en överdriven rädsloreaktion.