Oro (GAD)

Alla oroar sig ibland, men när orostankar börjar dominera livet och leda till stressymptom kan man ha utvecklat generaliserat ångestsyndrom (förkortat GAD). Personer som lider av detta syndrom har under minst ett halvår oroat sig för många olika saker i livet - utan att egentligen ha fog för oron. Man kan t.ex. oroa sig för ekonomin trots att man har tillräckligt med pengar, för att någon i familjen ska bli sjuk eller råka ut för en olycka, för att inte klara sitt arbete eller sina studier trots att det gått bra hittills. Det är också vanligt att oroa sig för mer vardagliga saker, som att passa tider eller att komma ihåg att handla allt man behöver i mataffären. 

Personer med GAD känner sig ofta spända eller rastlösa, och det är vanligt med muskelsmärtor och sömnsvårigheter. Många får svårt att koncentrera sig på grund av oron.

Varje behandling inleds med en individuell analys av hur din oro fungerar, som sedan ligger till grund för behandlingen. Hur konstigt det än kan låta, så visar analysen ofta att orostankarna är ett sätt att försöka undvika att känna sig orolig, och att förebygga händelser i livet som skulle leda till att man mår dåligt. Man tänker på allt som skulle kunna gå fel och söker efter lösningar, men eftersom man ständigt kan komma på nya katastrofscenarier kommer man inte ifrån oron. 

Det finns flera olika sätt att bryta oroandet. S.k. exponering behövs ofta. Då utsätter man sig på ett kontrollerat sätt för något som väcker själva känslan av oro, utan att försöka hantera den med hjälp av orostankar eller lugnande tankar. Att arbeta med medveten närvaro (mindfulness) har också visat sig verksamt för många med GAD.