Parterapi

Den parterapimetod som i dagsläget har bäst vetenskapligt stöd kallas IBCT (Integrative Behavioral Couple's Therapy). Metoden är en vidareutveckling av klassisk KBT för par, där arbete med ökad förståelse och acceptans mellan partners fått större plats samtidigt som man också jobbar med förändring av beteenden.

Varje parbehandling inleds med en individuell analys av de konflikter och problem som uppstår mellan er, som sedan ligger till grund för behandlingen. I de flesta analyser blir det tydligt att problemen handlar om vissa centrala teman, som återkommer i olika skepnader. Ett exempel på ett vanligt tema mellan par är olika behov av närhet och distans, vilket skapar missnöje och bråk. Det är lätt att hamna i en situation där var och en kämpar mer och mer för att få sitt behov tillgodosett. Allteftersom tiden går, hamnar partnerna längre och längre ifrån varandra, trots att de egentligen vill det motsatta - att komma överens. 

I behandlingen arbetar vi både med det som kan behöva förändras mellan er, och med att hjälpa er att hitta tillbaka till den förståelse som ni förmodligen hade för varandra tidigare i er relation.