Social fobi

Att vara nervös när man ska tala inför en grupp eller träffar nya människor är mycket vanligt, men för vissa blir rädslan och oron för att göra bort sig socialt så stark att man kan kalla den för en fobi. Personer med social fobi får ofta stark ångest med tydliga fysiska symptom, såsom hjärtklappning, svettning, yrsel eller ansiktsrodnad, när de blir tvungna att utsätta sig för de sociala situationer de är rädda för. Ångesten kan ibland bli lika stark som en panikattack. 

För de flesta med social fobi känns det mycket pinsamt att bli så rädd, och man gör allt man kan för att det inte ska synas. Vissa är rädda för någon eller några få situationer, men det vanligaste är att man får ångest i flera olika typer av sociala situationer. 

Eftersom det känns så plågsamt att utsätta sig för ångest gång på gång, börjar många undvika de sociala situationer de kan, trots att de egentligen inte vill vara utan social kontakt. Tvärtom är relationer med andra ofta mycket viktigt, vilket gör det än svårare att stå ut med risken att göra bort sig på något sätt. När man väl befinner sig i en social situation, blir man mycket fokuserad på sig själv och att inte göra något fel eller konstigt. Depression är vanligt i samband med social fobi, och är ofta kopplat till att man blivit alltför socialt isolerad.

Varje behandling inleds med en individuell analys av hur din sociala fobi fungerar, som sedan ligger till grund för behandlingen. Liksom med andra fobier är undvikande något som brukar hålla igång problemen. Gradvis exponering, d.v.s. att på ett kontrollerat sätt utsätta sig för de fruktade sociala situationerna, är ofta centralt i behandlingen. Då ingår också arbete med att flytta fokus från hur man själv ter sig för andra, till den yttre situationen. För många med social fobi blir det också viktigt att arbeta med att bygga upp ett socialt nätverk.