Stress och utmattning

Alla människor upplever perioder av stress i livet. Oftast klarar man av en kortare period av mer intensivt arbete eller belastning i privatlivet. Ett visst mått av stress kan t.o.m. påverka vår prestation och problemlösningsförmåga positivt.

När stressen blir långvarig och man knappt har någon återhämtning brukar kroppen börja signalera. Vanliga tecken på att belastningen blivit för hög är sömnproblem, värk, yrsel, hjärtklappning och irriterad mage. Många märker att de oftare blir förkylda, och vissa får utslag på huden. Glömskhet och koncentrationssvårigheter är vanligt, liksom otålighet och irritabilitet. 

För vissa går det till slut så långt att de utvecklar depression eller något ångestsyndrom, och vissa blir helt utmattade. Förutom att de tidiga stressymptomen förvärras, beskriver många med utmattning att de fått sämre tolerans för stress och att de är ständigt trötta. Överkänslighet för ljud och ljus är vanligt, liksom synfältsförändringar. De flesta är nedstämda och blir lätt upprörda.

Oavsett om du söker behandling tidigt eller sent, så kan du få hjälp att ta dig ur dina stressrelaterade problem. Varje behandling inleds med en individuell analys av dina stressymptom och din livssituation, som sedan ligger till grund för behandlingen. Centralt i behandlingen är att arbeta för en bättre balans i livet, både genom att förändra sin situation och genom att hitta nya stresshanteringsstrategier. Medveten närvaro (mindfulness) är hjälpsamt för många. Eftersom många med långvariga stressproblem upplever att de tappat fotfästet i livet, lägger vi särskilt fokus på att hitta tillbaka till det som är viktigt och värdefullt för just dig.

Långvarig stress kan leda till flera andra psykologiska besvär. Därför arbetar vi ofta utefter en behandlingsmodell som passar för den typ av problematik som är svårast för dig; depression och panikångest är särskilt vanligt. Vi lyfter in metoder särskilt anpassade för stressymptom i behandlingen.