Våra terapeuter

Tobias Lundgren

VD, Fil dr, Leg psykolog, Leg psykoterapeut

Tobbe Tobias doktorerade och läste sin psykolog och psykoterapeutexamen vid Uppsala Universitet. Han har jobbat och jobbar fortfarande både i Sverige och internationellt för att utveckla och utvärdera psykologiska behandlingsmetoder. Tobias har tillsammans med kollegor skrivit böckerna ”Living beyond your pain”, ”Släpp taget om smärtan” och ”The art and science of valuing in psychotherapy”. För närvarande jobbar Tobias deltid som vik. universitetslektor vid Stockholms Universitet och deltid vid Svenska Psykologiinstitutet. 

tobias.lundgren@svenskapsykologiinstitutet.se
Telefon: 070-61 24 555 
Mottagning: Årstavägen 66, Stockholm

Thomas Parling

Fil dr, Leg psykolog

ThomasParlingThomas läste även han sin psykologexamen och sin doktorsexamen vid Uppsala Universitet. Hans huvudforskningsområde har under ett antal år varit behandling av ätstörningar. Han har tillsammans med kollegan Ata Ghaderi skrivit böckerna ”Lev med din kropp” och "Från självsvält till ett värdigt liv". För närvarande jobbar Thomas deltid som universitets lektor vid Uppsala universitet och deltid vid Svenska Psykologiinstitutet.

thomas.parling@svenskapsykologiinstitutet.se
Telefon: 070-20 58 007

Mottagning: Domkyrkoplan 2A, Uppsala 

Karin Andersson

Leg psykolog

KarinKarin tog examen vid Uppsala Universitet 2009 med KBT-inriktning och specialisering på ACT. Hon kombinerar när det är lämpligt ACT med EMDR, en effektiv metod för att skonsamt bearbeta traumatiska händelser som olyckor och våld/övergrepp (till exempel under uppväxten eller i en relation). Hon har sedan 2008 en bred kunskap i att arbeta med patienter med långvarig smärta, och ger även handledning och konsultation för smärtteam som övergått till ACT-baserad rehabilitering.

Behandlingsmetoderna passar bra för dig som har ångest eller panikångest, är nedstämd, har fobier, trauma och/eller långvarig smärta. Arbetar även med underlivssmärtor/vestibulit. Både vuxna och ungdomar är välkomna i behandling. HBTQ-kompetens.

karin.andersson@svenskapsykologiinstitutet.se

Moa Manneberg

leg psykolog

Moa läste sin psykologexamen vid Stockholm Universitet. Har erfarenhet av att arbeta med personer med långvarig smärtproblematik, ångest och depression. Jobbar med individualterapier och som konsult i verksamheter där psykologkompetens behövs. Utbildar även inom KBT och ACT på bland annat Stockholm universitet och Göteborg universitet.

moa.manneberg@svenskapsykologiinstitutet.se
Telefon: 070-47 18 419

Mottagning: Crafoordsvägen 17, Stockholm

 

Johan Pahnke

Johan Pahnke Johan Pahnke är psykolog, under specialistutbildning i klinisk psykologi. Han arbetar med psykologisk behandling, utredning, diagnostik, utbildning/föreläsningar samt med handledning och konsultation. Johan har erfarenhet av primärvård, psykiatrisk öppenvård, specialistvård inom neuropsykiatri samt skolpsykologi. Han är forskningsverksam på Karolinska Institutet i ett projekt som utvärderar stresshantering för personer med högfungerande autismspektrumtillstånd (AST).

Anna Lindner

Leg psykolog

anna.lindnerAnna Lindner, Leg psykolog. Anna läste sin psykologexamen på Stockholms Universitet. Anna tar gärna emot klienter med som vill bli behandlade för ångest, fobi, överdriven oro. Anna träffar också gärna klienter som har erfarenhet av psykos, existentiella problem, arbetsrelaterade problem eller sexuell funktionsnedsättning. Anna arbetar så väl individuellt som i grupp. 

anna.lindner@svenskapsykologiinstitutet.se

Lennart Melin

Professor i klinisk psykologi, Leg psykolog, Leg psykoterapeut

Lennart har under många år verkat för att utveckla och utvärdera behandlingsmetoder för olika problem. Han var en av de som tog in KBT till Sverige och har varit klinisk professor på institutionen för psykologi i Uppsala under många år. Lennart har en specialistkompetens inom många områden bl.a. beteendemedicin och allmänpsykiatrisk verksamhet.