Anna Wrangsjö

Leg läkare, specialist i onkologi, grundutbildning psykolterapi, ACT, MBSR lärare

Anna_wrangsjoAnna är legitimerad läkare med grundutbildning i psykoterapi och vidare utbildning i ACT. Anna har stor erfarenhet av att arbeta med patienter och anhöriga i kris då hon arbetat som specialistläkare med cancerpatienter på Karolinska Universitetssjukhuset i över 10 år. Hennes arbete har även innefattat samtalsbehandling av ångest och depression samt existentiella frågor. Anna arbetar också med medveten närvaroträning meditation och mindful self-compassion, självmedkänsla. www.annawrangsjo.se  

Mottagning Baggensgatan 16 A i Gamla Stan 0706515928 info@annawrangsjo.se