Johan Pahnke

Johan Pahnke Johan Pahnke är psykolog, under specialistutbildning i klinisk psykologi. Han arbetar med psykologisk behandling, utredning, diagnostik, utbildning/föreläsningar samt med handledning och konsultation. Johan har erfarenhet av primärvård, psykiatrisk öppenvård, specialistvård inom neuropsykiatri samt skolpsykologi. Han är forskningsverksam på Karolinska Institutet i ett projekt som utvärderar stresshantering för personer med högfungerande autismspektrumtillstånd (AST).