Karin Andersson

Leg psykolog

KarinKarin tog examen vid Uppsala Universitet 2009 med KBT-inriktning och specialisering på ACT. Hon kombinerar när det är lämpligt ACT med EMDR, en effektiv metod för att skonsamt bearbeta traumatiska händelser som olyckor och våld/övergrepp (till exempel under uppväxten eller i en relation). Hon har sedan 2008 en bred kunskap i att arbeta med patienter med långvarig smärta, och ger även handledning och konsultation för smärtteam som övergått till ACT-baserad rehabilitering.

Behandlingsmetoderna passar bra för dig som har ångest eller panikångest, är nedstämd, har fobier, trauma och/eller långvarig smärta. Arbetar även med underlivssmärtor/vestibulit. Både vuxna och ungdomar är välkomna i behandling. HBTQ-kompetens.

Kontakt

karin.andersson@svenskapsykologiinstitutet.se