Thomas Parling

Fil dr, Leg psykolog

ThomasParlingThomas läste även han sin psykologexamen och sin doktorsexamen vid Uppsala Universitet. Hans huvudforskningsområde har under ett antal år varit behandling av ätstörningar. Han har tillsammans med kollegan Ata Ghaderi skrivit böckerna ”Lev med din kropp” och "Från självsvält till ett värdigt liv". För närvarande jobbar Thomas deltid som universitets lektor vid Uppsala universitet och deltid vid Svenska Psykologiinstitutet. 

Kontakt

thomas.parling@svenskapsykologiinstitutet.se
Telefon: 070-20 58 007

Mottagning: Domkyrkoplan 2A, Uppsala