Att gå i terapi hos oss

Första samtalet är till för att du ska få känna efter om den psykolog du träffar är någon du vill fortsätta gå hos, och för att psykologen ska få en första bild av de problem du vill ha hjälp med. Ofta kan psykologen säga något om hur man kan arbeta med dina problem redan första samtalet. Om du vill fortsätta, planerar ni tillsammans in möten för den så kallade beteendeanalysen. Inom KBT och ACT genomför man en noggrann individuell analys av de problem du vill ha hjälp med, så att terapin kan skräddarsys för dig. Beteendeanalysen brukar ta 2-4 möten.

Du och din psykolog bestämmer tillsammans vilka mål behandlingen ska ha och hur lång den ska vara. De flesta som kommer till oss går mellan 5 och 20 gånger, en gång i veckan. Ibland behövs längre behandling, t.ex. vid svårare ätstörningsproblem, trauman under uppväxten eller tvångssyndrom. 

I slutet av terapin går du och psykologen igenom vad du behöver fortsätta att göra för att inte falla tillbaka i problemen; s.k. vidmakthållande. Du har givetvis alltid rätt att avsluta terapin när du vill.