ACT

 

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en utveckling av Kognitiv Beteende Terapi (KBT) som uppmärksammats i Sverige sedan drygt 10 år. Intresset för ACT ökar inom vården, psykiatrin, psykoterapin, skolan och organisationsvärlden. Sverige har legat i framkant vad gäller utveckling och utvärdering av KBT och ACT. Vi som är aktiva i Svenska psykologiinstitutet har utvecklat ACT både i Sverige och internationellt. Vi har utarbetat och utvärderat behandlingar för bl.a. smärta, stress, depression, ångest, ätstörningar, övervikt, epilepsi och aspergers syndrom med goda resultat. Vi publicerar kontinuerligt och några av våra publikationer kan ni finna här.

ACT är en beteendeterapeutisk modell för psykologi som syftar till att hjälpa människor hitta ett förhållningssätt till tankar och känslor för att kunna skapa ett rikt och värdefullt liv. Målet är inte bara minskning av problem utan att leva ett rikt, värdefullt och meningsfullt liv. 

Ett grundantagande inom ACT är att vi människor inte bara undviker sådant som faktiskt är farligt eller obehagligt vi undviker också tankar, känslor och minnen som är associerade med det farliga eller obehagliga. Det kallar vi ”upplevelsebaserat undvikande” och det har visat sig vara en starkt bidragande orsak till nedstämdhet, ångest, smärta, depression osv. 

Inom ACT arbetar vi med acceptans och mindfulness processer för att inte behöva reagera impulsivt på det vi känner och tänker utan istället kunna agera utifrån vad situationen kräver, vad som är bra för oss. Det kan vara lätt att fastna i grubbleri, känslor och upplevelser. Med hjälp av en ACT terapeut kan du lära dig att hantera dina tankar och känslor så att du inte behöver onödigt lidande.

Första boken som skrevs om ACT är ”Acceptance and Commitment Therapy” (1999) av grundaren Steve Hayes och medförfattarna Kirk Strohsal och Kelly Wilson. Sedan dess har flera böcker och studier publicerats bl.a. boken ”Living beyond your pain” skriven av Svenska psykologiinstitutets medarbetare JoAnne Dahl och Tobias Lundgren. Den boken finns på svenska och heter ”Släpp taget om smärta”. En annan populär bok är ”Get out of your mind and in to your life” skriven av Steve Hayes och Spencer Smith. 

ACT är uppdaterad som en evidensbaserad behandling för kronisk smärta, missbruk och depression enligt American Psychology Association (APA). 

Vi som jobbar med psykoterapi och behandling inom Svenska psykologiinstitutet är experter på psykologisk behandling och är anlitade utbildare och handledare såväl nationellt som internationellt inom KBT, ACT, psykoterapeutisk utvärdering och psykoterapiforskning. 

Kronisk smärta och stressproblematik är något många människor lider av idag. Människor med smärtproblem hamnar ofta i onda cirklar som bidrar till att livskvaliteten minskar och ångest, depression och smärtupplevelse ökar.

Två behandlingar som idag har vetenskapligt stöd vad gäller smärta är Kognitiv Beteende Terapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Båda dessa behandlingar erbjuder vi inom Svenska Psykologiinstitutet. Vi har även möjlighet att erbjuda kontakt med läkare som arbetar med såväl ACT som KBT.