Böcker

Böcker skrivna av Psykologinstitutets medarbetare. 

The art and science of valuing in psychotherapy

av JoAnne Dahl, Jennifer Plumb, Ian Stewart ochTobias Lundgren

Art of science

Släpp taget om smärtan

av JoAnne Dahl, Tobias Lundgren

Släpp taget om smärtan

Living Beyond Your Pain

av JoAnne Dahl, Tobias Lundgren

Livingbeyondyourpain