Kurser

Här listar vi våra kurser. Klicka på en kurs för att läsa mer om den. 

Introducerande workshop i ACT

7 september - 8 september, 2023

Deltagarna i denna workshop kommer att introduceras till ACT genom upplevelsebaserade övningar, föreläsande samt rollspel där ACT-arbete åskådliggörs. Samtliga sex grundprocesser i ACT; Acceptans, Defusion, Kontakt med nuet, Själv som kontext, Värden samt Ändamålsenligt handlande, kommer att illustreras. Workshopen berör även ACTs historia samt kopplingen till KBT.

ACT i teori och praktisk tillämpning – 10 dagars fördjupningskurs

28 september

Välkommen till en utbildning för Dig som önskar fördjupa dina kunskaper i ACT! Målsättningen med kursen är att ge fördjupade kunskaper i den teori som utgör grunden för ACT, att ge goda färdigheter i ACT-konceptualisering samt visa på tillämpning av olika behandlingsmetoder inom ACT. Efter avslutad utbildning ska du kunna arbeta mer självständigt med ACT i ditt kliniska arbete. 

ACT fördjupning, 2 dagars boosterworkshop

På efterfrågan av Er som tidigare deltagit i vår fördjupningskurs ”ACT i teori och praktisk tillämpning” så kommer nu en ”booster” workshop! Under två dagar kommer kursledarna Thomas Parling och Tobias Lundgren arbeta vidare med det som ni tidigare lärt er på fördjupningskursen. Dagarna kombinerar föreläsning, rollspel och upplevelsebaserade övningar.