ACT för fysioterapeuter och arbetsterapeuter

ACT för fysioterapeuter & arbetsterapeuterär utbildningen som ger dig möjlighet att fördjupa dina teoretiska och praktiska kunskaper kring hur man som fysioterapeut och arbetsterapeut kan jobba beteendeinriktat med hjälp av ACT. Under utbildningen kommer vi titta på varför vi människor gör som vi gör, arbeta med hur vi kan hjälpa patienten hitta motivation till långsiktigt hållbara beteendeförändringar, processer som understödjer förändringsarbetet samt med värdeskapande målsättning och återfallsprevention. Under utbildningen kommer teori och praktik att varvas och som deltagare kommer du att få prova på övningar & träna på att guida andra i olika övningar.

Vi är stolta över våra fina kursutvärderingar där tidigare deltagare har uppgett att de fått en teoretisk ram att tänka utifrån och verktyg som gjort att de kan hjälpa patienten på riktigt!

Vårens utbildningsdatum är 15-16/3, 12-13/4 och 8-9/5 och vi håller på mellan kl 9-16 samtliga dagar. Lokalen ligger i centrala Stockholm.

Deltagande på utbildningen kostar: 12.700:- exkl moms.

Vårens utbildningsledare är Cecilia Olsson, leg. Sjukgymnast & Beteendevetare Moa Manneberg, leg. Psykolog och Tobias Lundgren, leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut, fil. Dr.

Utbildningen riktar sig främst till fysioterapeuter & arbetsterapeuter, men annan legitimerad vårdpersonal är också välkommen!

Anmälan gör du via anmälningsformulär på www.livspraktiken.se under fliken föreläsningar, kurser & workshops. Vi önskar dig varmt välkommen!