ACT i teori och praktisk tillämpning – 10 dagars fördjupningskurs

Välkommen till en utbildning för Dig som önskar fördjupa dina kunskaper i ACT! Målsättningen med kursen är att ge fördjupade kunskaper i den teori som utgör grunden för ACT, att ge goda färdigheter i ACT-konceptualisering samt visa på tillämpning av olika behandlingsmetoder inom ACT. Efter avslutad utbildning ska du kunna arbeta mer självständigt med ACT i ditt kliniska arbete. 

Kursens omfattning och upplägg

Kursen omfattar totalt tio heldagar vid fem tillfällen. Varje tillfälle består av en dag teoretisk undervisning i helgrupp och en dag med praktisk workshop. Under workshopen kommer fokus att ligga på färdighetsträning där du som deltagare får tillfälle att både observera och själv öva dig i tillämpning av ACT-tekniker. Upplevelsebaserade övningar kommer också att vara en del av inlärningen.

Förkunskapskrav

Detta är en fördjupningsutbildning som kräver att du deltagit i minst en två dagars workshop i ACT eller har motsvarande erfarenhet. Om du inte deltagit i någon sådan så håller vi en introduktionsworkshop i Stockholm i september 2019.

Du bör även arbeta kliniskt och ha möjlighet att öva på kursinnehållet under kursens gång.

Kostnad

Kostnaden är 23 000 kr + moms per deltagare. För- och eftermiddagsfika ingår samtliga dagar. Kursitteraturen ingår inte i kursavgiften. Anmälan av tre eller fler deltagare från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Utbildare

Tobias Lundgren, leg. psykolog, leg psykoterapeut, Fil. dr
Niklas Töreneke, psykiatriker, leg. psykoterapeut
Mårten Tyrberg, leg psykolog, leg. psykoterapeut, Doktorand
Moa Manneberg Kozlowski, leg. psykolog

Datum och innehåll

Samtliga dagar avser heldagar:

1. Principer för konceptualisering och behandling inom ACT
26-27 sep: föreläsning och workshop med Tobias Lundgren

2. Acceptans och villighet inom ACT –ett alternativ till kontroll
17-18 okt: föreläsning och workshop med Tobias Lundgren och Moa Manneberg

3. Värderad riktning inom ACT – vad är förstärkning och hur sätter vi människor i kontakt med det?
14-15 nov: föreläsning och workshop med Moa Manneberg 

4. ACT vid komplexa problem
5-6 dec 2019: föreläsning och workshop med Mårten Tyrberg 

5. Språk och tänkande inom ACT - RFT, defusion och metaforiskt språk
16 jan: föreläsning med Niklas Törneke
17 jan: avslutande workshop med Tobias Lundgren

Skicka din anmälan till info@svenskapsykologiinstitutet.se

skicka med:
ditt namn: 
emailadress:
yrke:
allergi/fikapreferenser:

fakturaadress:
er referens: 

Vi har haft problem med våra kontaktformulär så om du under våren har anmält dig och inte fått en bekräftelse från oss så maila direkt tilll info@svenskapsykologiinstitutet.se så hjälper vi dig direkt!

Plats: Wallingatan 34, Stockholm
Pris: 23 000 kr + moms, inkluderat förmiddag- och eftermiddagsfika
Övrig information: Vid varje tillfälle gäller tiderna: Dag1 10-16.30 & Dag 2 9-16