ACT i teori och praktisk tillämpning – 10 dagars fördjupningskurs

Välkommen till en specialistkurs för Dig som önskar fördjupa dina kunskaper i ACT! Målsättningen med kursen är att ge fördjupade kunskaper i den teori som utgör grunden för ACT, att ge goda färdigheter i ACT-konceptualisering samt visa på tillämpning av olika behandlingsmetoder inom ACT. Efter avslutad utbildning ska du kunna arbeta mer självständigt med ACT i ditt kliniska arbete. 

Kursens omfattning och upplägg

Kursen omfattar totalt tio heldagar vid fem tillfällen. Varje tillfälle består av en dag teoretisk undervisning i helgrupp och en dag med praktisk workshop. Under workshopen kommer fokus att ligga på färdighetsträning där du som deltagare får tillfälle att både observera och själv öva dig i tillämpning av ACT-tekniker. Upplevelsebaserade övningar kommer också att vara en del av inlärningen.

Examination

Formell examination är frivillig, men nödvändig för att kunna räkna kursen inom ramen för specialistutbildningen för psykologer. Examinationen genomförs i form av en skriftlig konceptualisering och behandlingsrapport, som bedöms i separat gruppseminarium efter att kursen är avslutad. Examinationen kommer vara i juni, datum meddelas senare.

Förkunskapskrav

Detta är en fördjupningsutbildning som kräver att du deltagit i minst en två-dagars workshop i ACT eller har motsvarande erfarenhet. Om du inte deltagit i någon sådan så håller vi en introduktionsworkshop i Stockholm i 25-26 januari 2018.

Du bör även arbeta kliniskt och ha möjlighet att öva på kursinnehållet under kursens gång.

Kostnad

Kostnaden är 23 000 kr + moms per deltagare. För- och eftermiddagsfika ingår samtliga dagar. Kursitteraturen och deltagande i det fristående/frivilliga examinationsseminariet ingår inte i kursavgiften. Deltagande på examinationsseminariet kostar 1500 kr+ moms och faktureras efter avslutad kurs. Vid anmälan av tre eller fler deltagare från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Utbildare

Tobias Lundgren, leg. psykolog, leg psykoterapeut, Fil. dr
Niklas Töreneke, psykiatriker, leg. psykoterapeut
Thomas Parling, leg. psykolog, Fil.dr
JoAnne Dahl, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, docent i klinisk psykologi
Moa Manneberg, leg. psykolog

Datum och innehåll

Vi planerar för närvarande datum för vårens kurs som kommer börja i februari. Skicka oss gärna en intresseanmälan i formuläret nedan!

Samtliga dagar avser heldagar:

1. Principer för konceptualisering och behandling inom ACT
1-2 februari: föreläsning och workshop med Tobias Lundgren

2. Acceptans och villighet inom ACT –ett alternativ till kontroll
1-2 mars: föreläsning och workshop med Thomas Parling

3. Värderad riktning inom ACT – vad är förstärkning och hur sätter vi människor i kontakt med det?
22-23 mars: föreläsning och workshop med Moa Manneberg 

4. ACT vid komplexa problem
3-4 maj: föreläsning och workshop medJoAnne Dahl 

5. Språk och tänkande inom ACT - RFT, defusion och metaforiskt språk
24 maj: föreläsning med Niklas Törneke
25 maj: avslutande workshop med Tobias Lundgren

Om det av någon anledning inte fungerar att anmäla dig via formuläret eller du inte får et bekräftelsemail på din anmälan, skicka gärna ett mail direkt till info@svenskapsykologiinstitutet.se så hjälper vi dig med anmälan!

Datum: 1 februari - 25 maj, 2018
Plats: Wallingatan 34, Stockholm
Pris: 23 000 kr + moms, inkluderat förmiddag- och eftermiddagsfika
Övrig information: Vid varje tillfälle gäller tiderna: Dag1 10-16.30 & Dag 2 9-16

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen.

Faktura

Observera att anmälan är bindande