ACT i teori och praktisk tillämpning – 10 dagars fördjupningskurs

Välkommen till en utbildning för Dig som önskar fördjupa dina kunskaper i ACT! Målsättningen med kursen är att ge fördjupade kunskaper i den teori som utgör grunden för ACT, att ge goda färdigheter i ACT-konceptualisering samt visa på tillämpning av olika behandlingsmetoder inom ACT. Efter avslutad utbildning ska du kunna arbeta mer självständigt med ACT i ditt kliniska arbete. 

Kursens omfattning och upplägg

Kursen omfattar totalt tio heldagar vid fem tillfällen. Varje tillfälle består av en dag teoretisk undervisning i helgrupp och en dag med praktisk workshop. Under workshopen kommer fokus att ligga på färdighetsträning där du som deltagare får tillfälle att både observera och själv öva dig i tillämpning av ACT-tekniker. Upplevelsebaserade övningar kommer också att vara en del av inlärningen.

Förkunskapskrav

Detta är en fördjupningsutbildning som kräver att du deltagit i minst en två dagars workshop i ACT eller har motsvarande erfarenhet. Om du inte deltagit i någon sådan så håller vi en introduktionsworkshop i Stockholm i 23-24 augusti 2018.

Du bör även arbeta kliniskt och ha möjlighet att öva på kursinnehållet under kursens gång.

Kostnad

Kostnaden är 23 000 kr + moms per deltagare. För- och eftermiddagsfika ingår samtliga dagar. Kursitteraturen ingår inte i kursavgiften. Anmälan av tre eller fler deltagare från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Utbildare

Tobias Lundgren, leg. psykolog, leg psykoterapeut, Fil. dr
Niklas Töreneke, psykiatriker, leg. psykoterapeut
Thomas Parling, leg. psykolog, Fil.dr
JoAnne Dahl, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, docent i klinisk psykologi
Moa Manneberg, leg. psykolog

Datum och innehåll

Samtliga dagar avser heldagar:

1. Principer för konceptualisering och behandling inom ACT
Torsdag-fredag 13-14 sep: föreläsning och workshop med Tobias Lundgren

2. Acceptans och villighet inom ACT –ett alternativ till kontroll
Torsdag-fredag 11-12 okt: föreläsning och workshop med Thomas Parling

3. Värderad riktning inom ACT – vad är förstärkning och hur sätter vi människor i kontakt med det?
Torsdag-fredag 15-16 nov: föreläsning och workshop med Moa Manneberg 

4. ACT vid komplexa problem
Torsdag-fredag 6-7 dec: föreläsning och workshop med JoAnne Dahl 

5. Språk och tänkande inom ACT - RFT, defusion och metaforiskt språk
Onsdag 16 jan: föreläsning med Niklas Törneke
Torsdag 17 jan: avslutande workshop med Tobias Lundgren

Datum för vårens pågående kurs: 3-4 maj, 24-25 maj

Om det av någon anledning inte fungerar att anmäla sig via formuläret eller du inte får ett bekräftelsemail på din anmälan, skicka gärna ett mail direkt till info@svenskapsykologiinstitutet.se så hjälper vi dig med anmälan!

Plats: Wallingatan 34, Stockholm
Pris: 23 000 kr + moms, inkluderat förmiddag- och eftermiddagsfika
Övrig information: Vid varje tillfälle gäller tiderna: Dag1 10-16.30 & Dag 2 9-16

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen.

Faktura

Observera att anmälan är bindande