ACT i teori och praktisk tillämpning – 10 dagars fördjupningskurs

Välkommen till en utbildning för Dig som önskar fördjupa dina kunskaper i ACT! Målsättningen med kursen är att ge fördjupade kunskaper i den teori som utgör grunden för ACT, att ge goda färdigheter i ACT-konceptualisering samt visa på tillämpning av olika behandlingsmetoder inom ACT. Efter avslutad utbildning ska du kunna arbeta mer självständigt med ACT i ditt kliniska arbete. Nästa kurstillfälle startar september 2019, datum håller på att bokas så skicka gärna din intresseanmälan nedan. 

Kursens omfattning och upplägg

Kursen omfattar totalt tio heldagar vid fem tillfällen. Varje tillfälle består av en dag teoretisk undervisning i helgrupp och en dag med praktisk workshop. Under workshopen kommer fokus att ligga på färdighetsträning där du som deltagare får tillfälle att både observera och själv öva dig i tillämpning av ACT-tekniker. Upplevelsebaserade övningar kommer också att vara en del av inlärningen.

Förkunskapskrav

Detta är en fördjupningsutbildning som kräver att du deltagit i minst en två dagars workshop i ACT eller har motsvarande erfarenhet. Om du inte deltagit i någon sådan så håller vi en introduktionsworkshop i Stockholm i september 2019.

Du bör även arbeta kliniskt och ha möjlighet att öva på kursinnehållet under kursens gång.

Kostnad

Kostnaden är 23 000 kr + moms per deltagare. För- och eftermiddagsfika ingår samtliga dagar. Kursitteraturen ingår inte i kursavgiften. Anmälan av tre eller fler deltagare från samma arbetsplats ges 10 % rabatt.

Utbildare

Tobias Lundgren, leg. psykolog, leg psykoterapeut, Fil. dr
Niklas Töreneke, psykiatriker, leg. psykoterapeut
Thomas Parling, leg. psykolog, Fil.dr
JoAnne Dahl, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, docent i klinisk psykologi
Moa Manneberg Kozlowski, leg. psykolog

Datum och innehåll

Samtliga dagar avser heldagar:

1. Principer för konceptualisering och behandling inom ACT
sep 2019: föreläsning och workshop med Tobias Lundgren

2. Acceptans och villighet inom ACT –ett alternativ till kontroll
sep 2019: föreläsning och workshop med Thomas Parling

3. Värderad riktning inom ACT – vad är förstärkning och hur sätter vi människor i kontakt med det?
okt 2019: föreläsning och workshop med Daniel Wallsten 

4. ACT vid komplexa problem
nov 2019: föreläsning och workshop med JoAnne Dahl 

5. Språk och tänkande inom ACT - RFT, defusion och metaforiskt språk
dec 2019: föreläsning med Niklas Törneke
dec 2019: avslutande workshop med Tobias Lundgren

Vi har problem med kontaktformuläret nedan och en del information försvinner. Maila gärna din anmälan eller fråga direkt till info@svenskapsykologiinstiutet.se så svarar vi!

Plats: Wallingatan 34, Stockholm
Pris: 23 000 kr + moms, inkluderat förmiddag- och eftermiddagsfika
Övrig information: Vid varje tillfälle gäller tiderna: Dag1 10-16.30 & Dag 2 9-16

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen.

Faktura

Observera att anmälan är bindande