Introducerande workshop i ACT

Välkommen till en introducerande workshop i ACT!

Deltagarna i denna workshop kommer att introduceras till ACT genom upplevelsebaserade övningar, föreläsande samt rollspel där ACT-arbete åskådliggörs. Samtliga sex grundprocesser i ACT; Acceptans, Defusion, Kontakt med nuet, Själv som kontext, Värden samt Ändamålsenligt handlande, kommer att illustreras. Workshopen berör även ACTs historia samt kopplingen till KBT.

Syftet med workshopen är att ge en god bild av ACT och hur ACT-arbete skiljer sig från andra beteendeterapier, samt möjliggöra förståelse av ACT genom upplevelsebaserat lärande. Workshopen ger den grund som behövs för att gå vidare till våra fördjupningskurser i ACT. 

Kursledare: Moa Manneberg, leg. psykolog

Några exempel på workshopens innehåll:

  • Hexaflexmodellen över de sex grundprocesserna 
  • Mindfulnessövning 
  • Defusionsövning 
  • Acceptans som beteende – praktisk övning 
  • ACT i ett nötskal - teoretisk introduktion 
  • Livslinjen – en metod för praktisk beteendeanalys 
  • Bull’s-Eye som mätinstrument och kliniskt verktyg


Skicka din anmälan till info@svenskapsykologiinstitutet.se

skicka med:
ditt namn: 
emailadress:
yrke:
allergi/fikapreferenser:

fakturaadress:
er referens: 

Vi har haft problem med våra kontaktformulär så om du under våren har anmält dig och inte fått en bekräftelse från oss så maila direkt tilll info@svenskapsykologiinstitutet.se så hjälper vi dig direkt!

Datum: 5 september - 6 september, 2019
Plats: Wallingatan 34, Stockholm
Pris: 4500:- + moms, inklusive för- och eftermiddagsfika.
Övrig information: Tider: Torsdag 10-16 Fredag 9-16