Beteendeaktivering vid depression specifikt och psykisk ohälsa generellt

Varmt välkommen till en specialistkurs för Dig som önskar fördjupa dina kunskaper i beteendeaktivering! Målsättningen med kursen är att ge en djupare kunskap för de teoretiska grunderna till beteendeaktivering som behandlingsmetod för depression och andra tillstånd samt att visa på och erbjuda träning i de metoder som innefattas i behandlingen. Kursen är godkänd inom ramen för specilistutbildningen för psykologer. 

Kursens omfattning och upplägg

Kursen omfattar sex heldagar vid tre tillfällen. Varje tillfälle kommer innehålla både teoretisk undervisning i helgrupp och praktiska övningar i mindre grupper. Mellan kursens tillfällen får du som deltagare möjlighet att spela in material från sessioner med klienter och sedan få feedback på materialet.

Examination

Formell examination är frivillig, men nödvändig för att kunna räkna kursen inom ramen för specilistutbildningen för psykologer. Examinationen genomförs under ett heldagsseminarium, i form av en skriftlig fallrapport och inspelat sessionsmaterial. 

Kostnad

Kostnaden är 15 000 kr exkl moms per deltagare. Samtliga dagar avser heldagar och för- och eftermiddagsfika ingår. Litteraturen ingår inte i kursavgiften. Vid anmälan av tre eller fler deltagare från samma arbetsplats ges 10 % rabatt. Utbildningslokal meddelas senare. 

Utbildare

Fredrik Folke leg.Psykolog, leg.Psykoterapeut, doktorand Uppsala Universitet
Jonathan Kanter Ph.D. Research Associate Professor University of Washington
Tobias Lundgren leg.Psykolog, leg.Psykoterapeut, fil.Dr Psykologi
Jonas Ramnerö leg.Psykolog, leg.Psykoterapeut, lektor Stockholm Universitet
Lennart Melin leg.Psykolog, leg.Psykoterapeut, Professor Emeritus

Innehåll:

Tillfälle 1. Introduktion till beteendeaktivering och de beteendeteoretiska principerna
Jonas Ramnerö
Tillfälle 2. Att stärka arbetet med beteendeaktivering genom funktionell analys i sessionen.
Jonathan Kanter

Tillfälle 3. Beteendeaktivering i praktiken
Fredrik Folke
Tillfälle 4. Värden som en motiverande faktor för förändring
Tobias Lundgren

Tillfälle 5. Uppföljning och fördjupning av beteendeaktivering i praktiken
Fredrik Folke
Tillfälle 6. Examination
Lennart Melin & Tobias Lundgren 

Nästa kurstillfälle är planerat till hösten 2016, vid intresse maila så ges mer information om tider. 

Plats: centrala Stockholm
Pris: 15 000 exkl moms
Övrig information: Tiden för varje 2 dagars tillfälle: Dag 1 10-16.30 Dag 2 9-16

Anmälan

Här kan du anmäla dig till kursen.

Faktura

Observera att anmälan är bindande